Ledarskap för hållbara företag, familjer och ett hållbart liv

Scrolla för att läsa mer

Handlingskraft över generationsgränser

Scrolla för att läsa mer

Erfarenhetsutbyte som stödjer och utmanar

Scrolla för att läsa mer

Familjeföretag är en urkraft i svenskt näringsliv

Scrolla för att läsa mer

FAMILJEFÖRETAGARNA

Kunskap, samtal och verktyg för ledare i familjeföretag.

Vår mission är att vara en mötesplats för “vanliga” familjeföretagare som vill utveckla både sitt företag, sin familj och sig själva på ett klokt och sammanhållet sätt. Hos Familjeföretagarna möts vi för att utforska frågor som vi kanske inte annars pratar om. Välkommen!

  
Erik Hedblad och Anna Thurdin Hedblad, initiativtagare. (Mer om vår historia hittar du här).

%

75% av alla företag i Sverige ägs och leds av familjer. Tillsammans står de för 25% av sysselsättningen.

(Bjurgren et al, 2011)

TJÄNSTER

COACHINGCIRKEL

“Det här har jag aldrig tidigare sagt till någon…”

Igenkänning, perspektiv och utmaning. Så skapas unika värden när du får möta andra som lever mellan företag och familj. Vi skapar en plats dit du kan ta dina svåraste frågor – affärsmässiga eller personliga.

Citatet kommer från en deltagare i ICAs interna program “Next Generation” där vi medverkar.

Nästa öppna coachingcirkel startar hösten 2018. Skicka en intressenmälan nu!

HANDBOK FÖR GENERATIONSSKIFTE

Baserad på svenska företagarfamiljers berättelser

Boken bygger på intervjuer med representanter för fler än 25 svenska företagarfamiljer och sammanställer svensk och internationell forskning. De exempel du möter i boken kommer i huvudsak från två av Sveriges största nätverk av familjeföretag, ICA och Hemköp. Boken kan dock användas i alla familjeföretag, speciellt de som har det aktiva entreprenörskapets logik – likt handlaren som både äger och leder sin butik. 

360 LEDARKARTLÄGGNING

Inhämta ärlig feedback från kollegor och familj med The Leadership Circle Profile

Kartlägg ditt ledarskap och få en bild av dina beteendemönster. Vi har sett att många verktyg för ledarutveckling har svårt att fånga den komplexitet som finns i familjeföretag. The Leadership Circle Profile är skapat för ledare som vill växa och leda i komplexa system och passar väldigt bra för dig som leder med familjemedlemmar.

BLOGG

I SAMARBETE MED IHM BUSINESS SCHOOL

Erik Hedblad bloggar om familjeföretagande.

Erik bloggar om familjeföretagande på ihm.se.

Coachingcirkel

Igenkänning, perspektiv och utmaning. Så skapas unika värden när du får möta andra som lever mellan företag och familj. Vi skapar en plats dit du kan ta dina svåraste frågor – affärsmässiga eller personliga.

Individuellt program för utveckling

Att leda i familjeföretag har sina egenheter. I vårt utvecklingsprogram utvecklar du under 6 månader till ett år ditt företag och ditt ledarskap.

Ledarkartläggning

Kartlägg ditt ledarskap och se hur dina beteenden styrs av bakomliggande attityder. The Leadership Circle Profile är ett av världens just nu vassaste verktyg för ledare som vill växa och leda i komplexa system.

Handbok för generationsskifte

Gör generationsskiftet till en medveten och rättvis process. Det här är handboken som hjälper dig till samtalen, relationerna och den personliga vägen till beslut.

Läs mer på HEDBLAD.COM

VERKTYG FÖR UTVECKLING

Vi samlar löpande verktyg för utveckling av ditt företag, din familj och ditt personliga ledarskap.

Frågor för reflektion och samtal

Att se klarare – på egen hand och tillsammans Ofta beskriver familjeföretagare att "allt flyter ihop". Familjen, företaget, jag själv... det är ofta svårt att hålla ordning i samtalet. Här kan du hämta frågor för reflektion på egen hand eller samtal som räcker till...

läs mer

Self-talk

Vad säger du till dig själv? När det går “bra”? Vid motgång? Våra inre samtal har visat sig ha enorm påverkan på både prestation och relationer. Det här vet idrottsmän sedan årtionden - konceptet "self-talk" fick fäste på 70-talet när Tim Gallwey publicerade boken...

läs mer

Empatikartan

Ett verktyg för att sätta sig in i en annan människas perspektiv. Verktyget är hämtat från innovationsarbete men har visat sig användbart i relationer på jobbet och i familjen. Ladda ner...

läs mer

Hållbara affärer, samhällen, familjer och hållbara liv.

VISION

Vår vision är hållbara affärer, samhällen, familjer och liv. I en värld präglad av finansvärldens anonyma pengar tror vi på familjeföretagets möjlighet att vara en positiv kraft i samhället.

Vår mission är att vara en mötesplats för “vanliga” familjeföretagare (där du inte behöver heta Kamprad eller Bonnier) som vill utveckla både sitt företag, sin familj och sig själv samtidigt – inte på bekostnad av varandra. Här möts människor för att utforska frågor som är typiska för familjeföretagets unika logik.

KONTAKT

Familjeföretagarna Sverige
Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm
(Ekskäret Klustret/Epi Center)

Erik Hedblad
+46 (0)70-560 04 03
erik.hedblad@familjeforetagarna.se

Anna Thurdin Hedblad
+46 (0)76-256 00 66
anna.th@familjeforetagarna.se