Ledarskap för hållbara företag, familjer och ett hållbart liv

Scrolla för att läsa mer

Handlingskraft över generationsgränser

Scrolla för att läsa mer

Erfarenhetsutbyte som stödjer och utmanar

Scrolla för att läsa mer

Familjeföretag är en urkraft i svenskt näringsliv

Scrolla för att läsa mer

FAMILJEFÖRETAGARNA

Företagande som är på riktigt

Vi stödjer individer och familjeägda organisationer i att bli än mer tydliga med sitt syfte, sitt ansvar och sitt bidrag till vår värld. 

%

75% av alla företag i Sverige ägs och leds av familjer. Tillsammans står de för 25% av sysselsättningen.

(Bjuggren et al, 2011)

HANDBOK för GENERATIONSSKIFTE

Baserad på svensk och internationell forskning samt på intervjuer med svenska familjeföretag som har eller ska genomföra ett generationsskifte. Laddad med praktiska frågor för samtal och reflektion!

I SAMARBETE MED ICA

Erfarenhetsutbyte för hela familjen

Tillsammans med ICA Sverige har vi skapat en ny mötesplats för ICA-familjer som överväger ett generationsskifte: En handlarträff för hela familjen, även de som inte är eller tänker sig vara aktiva i företaget.
Undvik fallgropar som riskerar att skapa splittring i familjen och begränsa utveckling. Säkra en stark utveckling av företaget. Och stärk ert ICA-nätverk som kan bli det starkaste stödet under skiftesprocessen! Aktuella datum finns på ICAs intranät under ”Karriär i butik”.

HANDLEDNING

En medveten och rättvist process i generationsskifte

Vi handleder företagarfamiljer i generationsskifte. Tillsammans skapar vi en tydlig och trygg process som säkrar ett skifte som blir bra för såväl företagets och familjens utveckling. Idag och kanske i generationer framåt.

LEDARUTVÄRDERING

Vilka kompetenser behöver företaget?

Kanske finns en grundare som tagit företaget långt. Vad är nästa steg? Vilka kompetenser behövs i ledningen idag och framåt? Vilka möjliga roller finns för familjemedlemmar som överväger att kliva in? Med hjälp av våra verktyg för ledarutvärdering kan du hitta både personlig tillväxt och nya sätt att organisera ledningen. 

360 LEDARKARTLÄGGNING

Inhämta ärlig feedback från kollegor och familj med The Leadership Circle Profile

Kartlägg ditt ledarskap och få en bild av dina beteendemönster. Vi har sett att många verktyg för ledarutveckling har svårt att fånga den komplexitet som finns i familjeföretag. The Leadership Circle Profile är skapat för ledare som vill växa och leda i komplexa system och passar väldigt bra för dig som leder med familjemedlemmar.

Coachingcirkel

Igenkänning, perspektiv och utmaning. Så skapas unika värden när du får möta andra som lever mellan företag och familj. Vi skapar en plats dit du kan ta dina svåraste frågor – affärsmässiga eller personliga.

Individuellt program för utveckling

Att leda i familjeföretag har sina egenheter. I vårt utvecklingsprogram utvecklar du under 6 månader till ett år ditt företag och ditt ledarskap.

Ledarkartläggning

Kartlägg ditt ledarskap och se hur dina beteenden styrs av bakomliggande attityder. The Leadership Circle Profile är ett av världens just nu vassaste verktyg för ledare som vill växa och leda i komplexa system.

Handbok för generationsskifte

Gör generationsskiftet till en medveten och rättvis process. Det här är handboken som hjälper dig till samtalen, relationerna och den personliga vägen till beslut.

Läs mer på HEDBLAD.COM

Hållbara affärer, samhällen, familjer och hållbara liv.

VISION

Vår vision är hållbara affärer, samhällen, familjer och liv. I en värld präglad av finansvärldens anonyma pengar tror vi på familjeföretagets möjlighet att vara en positiv kraft i samhället och gå i spetsen för hållbarhetsarbete och värderingar som faktiskt är på riktigt.  

Vår mission är att vara en mötesplats för familjeföretagare som vill utveckla både sitt företag, sin familj och sig själva samtidigt – inte på bekostnad av varandra. Här möts människor för att utforska frågor som är typiska för familjeföretagets unika logik.

KONTAKT

Familjeföretagarna Sverige
Odengatan 81, Stockholm
Ekskäret Klustret

Erik Hedblad
+46 (0)70-560 04 03
erik.hedblad@familjeforetagarna.se

Anna Thurdin Hedblad
+46 (0)76-256 00 66
anna.th@familjeforetagarna.se