FAMILJEFÖRETAGARNA

Kunskap, samtal och verktyg för ledare i familjeföretag

Välkommen till en plats för dig som lever i gränslandet mellan familj och ett företag. Initiativet Familjeföretagarna började med en studie om generationsskifte, blev en handbok för de personliga aspekterna av ett skifte och har genom året utvecklats till ett bredare samtal om livet mellan familj och företag i en rad branscher. Varje familj är unik, men det finns väldigt många likheter i de frågor som kan uppstå. Vi förvånades över hur tyst det är kring frågor som kanske berör 75% av alla svenska företag (enligt definitionen företag som ägs och leds inom samma famil).

Vår mission är att vara en partner till familjeföretagare som vill utveckla både sitt företag, sin familj och sig själva på ett klokt och sammanhållet sätt. 

%

75% av alla företag i Sverige ägs och leds av familjer. Tillsammans står de för 25% av sysselsättningen.

(Bjuggren et al, 2011)

Hållbara affärer, samhällen, familjer och hållbara liv.

VISION

Vår vision är hållbara affärer, samhällen, familjer och liv. I en värld präglad av finansvärldens anonyma pengar tror vi på familjeföretagets möjlighet att vara en positiv kraft i samhället.

Vår mission är att vara en mötesplats för ”vanliga” familjeföretagare (där du inte behöver heta Kamprad eller Bonnier) som vill utveckla både sitt företag, sin familj och sig själv samtidigt – inte på bekostnad av varandra. Här möts människor för att utforska frågor som är typiska för familjeföretagets unika logik.

ERIK HEDBLAD
Generationsskifte och entreprenörsskap

Erik är själv inföding i familjeföretag, en ICA-butik i en av landets mest expansiva företagarregioner, Åre. Han började som egen entreprenör med ett internetcafé 1996, var nära att generationsskifta familjens ICA-butik 2006 och har sedan dess fokuserat helt på mänsklig utveckling med nära koppling till företagande. Med erfarenhet som entreprenör, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, VD-roller (bland annat som extern VD i ägarlett bolag), studier i organisationspsykologi och utbildning i samtalsterapi sammanför Erik många perspektiv.

 • Författare till boken ”Handbok för generationsskifte”
 • Coaching, individuellt och i grupp
 • Rådgivning
 • Föreläsningar och seminarier om familjeföretagande
 • Certifierad i MBTI, JTI, OPQ, ValuesOnline
 • Civilekonom, Handelshögskolan i Stocholm
 • Diplomerad Psykosyntesterapeut

 

ANNA THURDIN HEDBLAD
Lärande och vuxenutveckling

Anna har en blick för samspelet, de ibland osynliga trådarna som påverkar oss när vi känner oss låsta eller upplever konflikt. Anna bär in erfarenheter från internkommunikation och ledar- och organisationsutveckling i stora organisationer, i Sverige och globalt. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, psykosyntesterapeut och tränad i en djup förståelse för organisationssystem vid Hellingerinstitutet i Holland.

 • Coaching och handledning
 • Lärande och vuxenutveckling
 • Systemdynamik
 • Internationell samarbets- och företagskultur
 • Certifierad i LCP (The Leadership Circle), MBTI m.fl.
 • Civilekonom, Handelshögskolan i Stocholm
 • Studier i vuxenutveckling för Robert Kegan, Harvard
 • Diplomerad Psykosyntesterapeut

KONTAKT

Familjeföretagarna Sverige
PsA Co-Working
Tengdahlsgatan 32A, Stockholm

Erik Hedblad
+46 (0)70-560 04 03
erik.hedblad (a) familjeforetagarna.se

Anna Thurdin Hedblad
+46 (0)76-256 00 66
anna (a) thurdinhedblad.se


Tack till Hakon Swenson Stiftelsen som skapade förutsättningar för den studie som kom att bli fröet till  Familjeföretagarna.