Rättvisa? Rätt tidpunkt? Familjeråd eller onåd?

Scrolla för att läsa mer

GENERTIONSSKIFTE & RÄTTVIS PROCESS

Hur leder ni över generationsgränserna?

Generationsskifte är en process som kan pågå i många år. Hur använder ni tiden då företaget är i båda generationers intresse? Hur leder ni i generationsskifte?

Många tycker att de pratar om generationsskiftet ”hela tiden”. Det är sällan sant. Frågor om rättvisa, roller, syskon som ska kompenseras och livsval som bryter mot normer hanteras i de flesta fall med för lite dialog inom familjen. Det kan leda till stagnation i företaget, frustration eller splittring i familjen. ”Rättvisa finns inte vid generationsskifte” säger många revisorer och jurister. Det är förmodligen sant.  Vi arbetar istället med rättvis process, där vi bygger tillit, respekt och engagemang genom exempelvis familjeråd, stöd i feedback och pedagogiskt stöd i ekonomiska och juridiska frågor. 

Ett första steg kan vara att göra en kartläggning, där vi kommer till er, för in  nya perspektiv och tar ert skifte framåt. 

Börja gärna med att själv reflektera över ert generationsskifte med hjälp av vår bok: Handbok för generationsskifte – familjen, samtalen och den personliga vägen till beslut

Kontakta oss för ett samtal om era förutsättningar.