TJÄNSTER

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

 1-3 timmar som öppnar ögon

Vi genomför workshops och föreläsningar med grupper som har intresse för familjeföretagande – exempelvis för branschorganisationer, chefsnätverk och företagarföreningar. Kontakta oss med en förfrågan. 

COACHINGCIRKEL

”Det här har jag aldrig tidigare sagt till någon…”

Igenkänning, perspektiv och utmaning. Så skapas unika värden när du får möta andra som lever mellan företag och familj. Vi skapar en plats dit du kan ta dina svåraste frågor – affärsmässiga eller personliga.

Citatet kommer från en deltagare i ICAs interna program ”Next Generation” där vi medverkar.

Nästa öppna coachingcirkel startar hösten 2018. Skicka en intressenmälan nu!

360 LEDARKARTLÄGGNING

Inhämta ärlig feedback från kollegor och familj med The Leadership Circle Profile.

Kartlägg ditt ledarskap och få en bild av dina beteendemönster. Vi har sett att många verktyg för ledarutveckling har svårt att fånga den komplexitet som finns i familjeföretag. The Leadership Circle Profile är skapat för ledare som vill växa och leda i komplexa system och passar väldigt bra för dig som leder med familjemedlemmar.

GENERATIONSSKIFTE

Handledning för rättvis process.

Generationsskifte är en process som kan pågå i många år. Hur använder ni tiden då företaget leds över generationsgränsen? Vi handleder i det vi kallar rättvis process.

INDIVIDUELLT UTVECKLINGSPROGRAM

Ta tydliga steg i ditt eget ledarskap.

Att leda i familjeföretag har sina egenheter. Vårt individuella utvecklingsprogram innehåller coaching med tydliga teman och möjlighet till erfarenhetsutbyte med deltagare i en coachingcikel.