DE AVGÖRANDE FRÅGORNA ÄR KANSKE FAMILJENS, INTE FÖRETAGETS

Jag har mött många som tänker att allvarliga problem i företaget eller konflikter i familjen är något som drabbar andra. Familjefrågor och personliga beslut är ofta utmanande när ett familjeföretag eventuellt ska lämnas över till nästa generation. Det här är en handbok för den som vill göra generationsskiftet till en så medveten och rättvis process som möjligt. Boken fokuserar på de mänskliga aspekterna av generaionsskifte, inte på ekonomi och juridik, genom att föra samman kunskap om bolagsstyrning, familjeföretagande och beteendevetenskap. Boken kan användas praktiskt för reflektion på egen hand, i familjen eller i företagets ledningsgrupp.

BASERAD PÅ SVENSKA FÖRETAGARFAMILJERS BERÄTTELSER

Boken bygger på intervjuer med representanter för fler än 25 svenska företagarfamiljer, på aktionsforskning, samt på studier av svensk och internationell forskning. De exempel du möter i boken kommer i huvudsak från två av Sveriges största nätverk av familjeföretag, ICA och Hemköp. Boken kan dock användas i alla familjeföretag, speciellt de som har det aktiva entreprenörskapets logik – likt handlaren som både äger och leder sin butik.

OM FÖRFATTAREN

Erik Hedblad

Erik Hedblad har egen erfarenhet av att inleda och sedan avbryta ett generationsskifte i familjens företag, ICA Åre. Han arbetar sedan dess i fältet mellan professionell och personlig utveckling och har grundat plattformen Familjeföretagarna som en mötesplats för de speciella frågor ledare i familjeföretag och ägarledda bolag möter. Erik har studerat organisationspsykologi på avancerad nivå vid Stockholms Universitet och arbetar både med det mest personliga i coaching och samtalsterapi och med affärs- och organisationsfrågor som konsult. Erik är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, där han idag leder kurser i personlig utveckling.

”För mig handlar boken om hur vi skapar förutsättningar för nästa generation, istället för kravfyllda arv.”

Claes-Göran Sylvén

Ordförande, ICA Gruppen

“Boken tar på ett pedagogiskt sätt upp de utmaningar som uppstår i generationsskiften. Ett bra verktyg för både familjerna och för oss i ICA-koncernen!”

Cecilia Thorson

Handlarutveckling, ICA Sverige

“Den här boken skulle vi ha haft för 15 år sedan…”

Hans Hedblad

Författarens far

FÖRELÄSNINGAR

Erik Hedblad föreläser och leder workshops kring generationsskifte och ledarskap i familjeföretag och ägarledda bolag.

HANDLEDNING

Vi handleder familjer till en medveten och rättvis process.

COACHINGCIRKEL

Möt andra ledare som också lever och leder med familjen.