En liten, förtrolig cirkel för utbyte, utmaningar och växande. Unik för familjeföretagare.

Scrolla för att läsa mer

”Coaching i grupp är ett av de mest effektiva sätten att skapa verklig, långsiktig utveckling”

Utveckla din förmåga att se klart på både affärs- och familjefrågor. Få perspektiv från andra. Sätt upp och nå personliga utvecklingsmål för ditt ledarskap.

I detta kvalificerade coachingprogram i grupp arbetar du systematiskt med verkliga utvecklingsbehov i en välfaciliterad, trygg och konfidentiell miljö. Gruppen består av 8-12 ledare från familjeföretag i olika branscher.

Processen bygger på tre steg: FÖRBEREDELSE – COACHING – TILLÄMPNING Inför varje coachingtillfälle förbereder du med kort läsning och video kring det kommande temat. Efter varje tillfälle kan du tillämpa och testa nya beteenden.

Grupperna leds av Anna Thurdin Hedblad och Erik Hedblad. Båda behärskar verktyg från såväl affärslivet, coaching och samtalsterapi. Formatet är skapat utifrån erfarenheter från vårt arbete med grupper på Handelshögskolan i Stockholm där vi sett starka effekter av små, förtroendefulla coachinggrupper. 

COACHINGCIRKEL: STRUKTUR & INNEHÅLL

Programmet går över 8 månader. Varje modul är en dag. 

1: Att se klarare

Öka din förmåga att se klart på hur företaget, familjen, ägandet och du som individ samspelar med hjälp av vår grundläggande systemmodell. Vi arbetar med verkliga exempel och case från gruppen.

2: Kommunikation och roller

Hur driver ni tillsammans mot företagets vision och mål? Kartlägg de medvetna och omedvetna roller olika familjemedlemmar tar. Case från gruppen och erfarenhetsutbyte.

3: Lojalitet och osynliga band

Lär dig att se hur osynliga mönster påverkar dig. Vi skapar en kartbild över din ursprungsfamilj och eventuell egen, ny familj. Case från gruppen och erfarenhetsutbyte.

4: Drivkrafter och personliga val

Kartlägg de personliga drivkrafterna i ditt liv och i relation till företaget. Case från gruppen och erfarenhetsutbyte.

5: Kommunikation och påverkan

Lär dig att använda och tolka alla nivåer av kommunikation. Skapa förutsättningar för att fortsätta lära och använda insikter från programmet i vardagen, långt efter programmets avslut.

FÖRVÄNTAT UTFALL

Efter programmet har du:

  • Förbättrat din kommunikation med familj, ledning och medarbetare
  • Skapat egna inre stödstrukturer för att hantera förändring och utmaningar
  • Ökad tydlighet kring egna prioriteringar och val
  • Färdigheter för att skapa samarbetskultur och trygghet i grupp
  • Ett personligt nätverk och tillgång till våra större nätverksträffar

ANSÖK / ANMÄL INTRESSE

15 + 3 =