FAMILY & BUSINESS

CONSTELLATIONS

WORKSHOP

4 APRIL 2019

9.00-16.00 @ Ekskäret Klustret, Stockholm

Praktisk workshop med en av Europas främsta experter på familjeföretag

Christine Blumenstein-Essen, APSYS, Österrike, leder en workshop där vi hanterar utmaningar kopplade till familjeföretags speciella dynamik. 

Läs mer

Christine Blumenstein-Essen från APSYS, Österrike, leder en workshop där du får kunskap om hur du bättre kan förstå den ibland svåra sammanblandningen som uppstår när familj och företagande möts.

Det kan handla om ett familjeföretag sedan generationer eller ett nystartat företag. 

Med ett systemiskt synsätt på organisation och familj och organisationskonstellationer som metod jobbar vi praktiskt tillsammans med gruppen.

Vi bygger på kunskap från Christines arbete med fler än 100 företagarfamiljer i Österrike och internationellt, Erik Hedblads ”Handbok för generationsskifte” (2017) och Anna Thurdin Hedblads arbete med organisationssystem i nätverket COBRAS.

Du kan ha med en egen fråga eller ett dilemma du mött i rollen som exempelvis coach eller konsult. Vi väljer ut två case att fördjupa – ofta är arbetet upplysande på många sätt även för den som inte tar upp sin egen fråga eftersom arbetet kan synliggöra dynamik som många känner igen sig i. Ange i anmälan om du är intresserad av en av de två case-platserna.

Möjliga teman är exempelvis roller, generationsskiften, syskon- relationer, delat ledarskap eller strategiska vägval.

Konfidentialitet är en självklarhet. Vi kommer att arbeta på engelska – är du osäker hjälps vi åt med översättning. 

För vem?

  • Den som lever i en familj som driver företag – oavsett om du jobbar i företaget eller inte
  • Ledare i familjeägda bolag
  • Organisationskonsulter
  • Coacher och terapeuter
  • Entreprenörer som startat ett företag och är nyfiken länkarna till det privata och påverkan på familjen
  • Revisorer och andra rådgivare som söker en djupare förståelse

Pris och anmälan

Pris: 1 800 kr + moms
Anmäl dig här! (Länk till Eventbrite)

Alla deltagare är involverade i arbetet, men vi har två stycken speciella klientplatser. Som klient kommer du med en fråga som du med handledarnas och gruppens hjälp vill titta närmare på, självklart under konfidentialitet. Är intresserad av en klientplats, maila oss på erik.hedblad@familjeforetagarna.se så återkopplar vi till dig!

OM HANDLEDARNA

Christine Blumenstein-Essen

Christine Blumenstein-Essen

Under 23 år har Christine arbetat med de djupare dimensionerna av att driva eller äga ett företag tillsammans med familjemedlemmar.

Christine är psykoterapeut, handledare och coach. Hon undervisar i systemisk terapi i sitt hemland Österrike och internationellt.

Grundare av APSYS (Institute for systemic practice and constellation work). Medförfattare till boken ”Verkörperungen”.

Erik Hedblad

Erik Hedblad

Erik är uppväxt i en företagande familj och startade sitt första företag som 18-åring. Han har sedan fem år djupdykt i frågor om mänsklig utveckling med nära koppling till företagande. Med erfarenhet som entreprenör, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, VD-roller (bland annat som extern VD i familjeföretag), studier i organisationspsykologi och utbildning i samtalsterapi sammanför Erik många perspektiv. Författare till Handbok för generationsskifte (2017).
Anna Thurdin Hedblad

Anna Thurdin Hedblad

Anna har mer än 15 års erfarenhet av ledar- och organisationsutveckling i stora organisationer i Sverige och globalt. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, psykosyntesterapeut och har en Master in Organization Constellations från Hellingerinstitutet i Holland.