Som människor balanserar vi ständigt mellan behovet att vara tillsammans och behovet av att vara självständiga. Med denna karta kan du själv reflektera över vilka mönster som finns i din ursprungsfamilj, eventuell ny familj eller kanske i företagets ledningsgrupp.

Intentionen är inte att hitta svar på detaljerade frågor, snarare att få syn på mönster och grundtendenser.

Ladda ner övningen här!