Frågor för reflektion och samtal

Att se klarare – på egen hand och tillsammans Ofta beskriver familjeföretagare att ”allt flyter ihop”. Familjen, företaget, jag själv… det är ofta svårt att hålla ordning i samtalet. Här kan du hämta frågor för reflektion på egen hand eller samtal...

Self-talk

Vad säger du till dig själv? När det går “bra”? Vid motgång? Våra inre samtal har visat sig ha enorm påverkan på både prestation och relationer. Det här vet idrottsmän sedan årtionden – konceptet ”self-talk” fick fäste på 70-talet när Tim Gallwey...

Empatikartan

Ett verktyg för att sätta sig in i en annan människas perspektiv. Verktyget är hämtat från innovationsarbete men har visat sig användbart i relationer på jobbet och i familjen. Ladda ner här!

360 Kommunikation

Här är ett verktyg för att ta in strukturerad feedback från de du jobbar eller lever nära. Kartlägg era beteenden i kommunikation – i familjen eller ledningsgruppen (eller vilken grupp som helst!). Ladda ner övningen här!

Tillsammans eller var och en för sig?

Som människor balanserar vi ständigt mellan behovet att vara tillsammans och behovet av att vara självständiga. Med denna karta kan du själv reflektera över vilka mönster som finns i din ursprungsfamilj, eventuell ny familj eller kanske i företagets ledningsgrupp....