Jag har valt att dela med mig av min personliga berättelse om vårt generationsskifte. När jag förra året skrev ”Handbok för generationsskifte” höll jag denna berättelse utanför. I alla de workshops och föreläsningar jag gjort sedan vi startade Familjeföretagarna har jag märkt hur min berättelse kan inspirera andra till reflektion och samtal. Därför väljer jag att dela min upplevelse.  Läs hela artikeln på företagarna.se