Tillsammans med ICA Sverige har vi skapat ett nytt forum för er som överväger ett generationsskifte.

En handlarträff för hela familjen. Undvik fallgropar som riskerar att skapa splittring i familjen och begränsa utveckling. Säkra en stark utveckling av företaget. Och stärk ert ICA-nätverk som kan bli det starkaste stödet under skiftesprocessen!

Datum finner du på ICA:s intranät.

Anmälan och information:
Erik Hedblad, erik.hedblad@familjeforetagarna.se, 070-560 04 03