Frågor för reflektion och samtal

Att se klarare – på egen hand och tillsammans Ofta beskriver familjeföretagare att “allt flyter ihop”. Familjen, företaget, jag själv… det är ofta svårt att hålla ordning i samtalet. Här kan du hämta frågor för reflektion på egen hand eller samtal...