Ett verktyg för att sätta sig in i en annan människas perspektiv. Verktyget är hämtat från innovationsarbete men har visat sig användbart i relationer på jobbet och i familjen.

Ladda ner här!