I förra veckan deltog vi i IOCTI, en internationell konferens om systemsyn på organisationer. Vi vet att synsättet med ”system” kan vara väldigt användbart i familjeföretag, men till vår glädje blev familjeföretagande ett tydligt tema genom hela konferensen. Tillsammans med nära hundra deltagare från fler än 30 länder ägnade vi en veckan åt att dela erfarenheter. Här sammanfattar vi vad vi tar med hem!

Vi inspirerades speciellt av Barbara Hoogenboom, ägare av Bert Hellinger Institute Netherlands. Här följer några av de synsätt Barbara förmedlar.

Vi är alla del av olika system

Som individ går vi alla dagligen i olika system – till exempel familj, arbete, idrottsförening, eller professionellt nätverk. Vi kliver ständigt mellan dessa.
När vi jobbar, måste vi fokusera huvudsakligen på organisationssystemet. Men om du arbetar i ett familjeföretag är åtminstone två system aktiva samtidigt: familjesystemet och det organisatoriska systemet. Detta kräver något speciellt, särskilt av familjemedlemmar som arbetar i företaget, men även av medarbetare som inte tillhör familjen.

Vanor och mönster som uppträder i system är ofta repetitioner av  (omedvetna) mönster från ett större system

Ur ett systemperspektiv ger mönster stabilitet och kontinuitet, oavsett om de upplevs som trevliga eller inte. Detta innebär att mönster kan vara envisa och ha en tendens att upprepa sig.

Till exempel: Om ett team regelbundet har konflikter om prioriteringar, kan det vara att det även i de större systemen finns tvetydigheter om vad som har prioritet. Om det finns ett tydligt avtal i det större systemet, behöver delsystemen inte längre ”slåss” och mer energi kvarstår som kan sättas i produktivitet.

Familjeföretag har, som alla system, sina vanor och mönster. Om du vill studera var de kommer ifrån behöver du titta både i det organisatoriska systemet och i familjesystemet.

Det finns ett antal principer som hjälper system till bättre balans

Det går faktiskt att förstå och skapa bättre balans i både familje- och organisationssystem med hjälp av ett antal principer. Några saker att titta efter är:

  • Balans mellan givande och tagande (exempelvis aktiva kontra passiva delägare)
  • Ordning (exempelvis att ära företagets grundare)
  • Tillhörighet (är någon familjemedlem, nu eller tidigare, exkluderad)

Frågan är verkligen global…

En slutsats av IOCTI är att frågorna är aktuella och väldigt liknande runt om i världen. Inte så konstigt kanske, då 75-90% av världens alla företag är familjeföretag. Men ändå är det fascinerande att se hur likartade frågeställningar dyker upp bland bönder i Österrike, andra generationens oligarker i Moskva, tech-entreprenörer i Silicon Valley och detaljhandlare i Sydamerika. Ett spännande globalt nätverk av både familjeföretagare och rådgivare till familjeföretagare växer fram!